Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 19, 2023

Zo radicaal als de wereld veranderde tijdens Arnold Schönbergs leven (1874 - 1951), zo radicaal veranderde ook de klassieke muziek. Schönberg was daar zelf een aanjager van. Zijn symfonische gedicht Verklärte Nacht is bijvoorbeeld nog superromantisch, terwijl Schönbergs latere ‘twaalftoonsmuziek’ abstracter...


Oct 4, 2023

De 19e-eeuwse Duitse componist Robert Schumann moest vechten voor elke noot die hij schreef. Kees en Botte bespreken zijn tragische korte leven, en gaan daarbij ook in op Schumanns prachtige muziek, die zo romantisch en emotioneel divers is als de componist zelf. Verder komt een van de mooiste liefdesgeschiedenissen...