Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 6, 2022

In een driedelige miniserie gaat Botte op zoek naar het antwoord op de vraag: ‘Hoe kiezen musici hun instrument?’ Bij het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds, dat instrumenten in bruikleen geeft, gaat hij in gesprek met Frits Schutte (hoofd collectie) en Geertje van der Linden (collectiebeheer). Ze praten over het belang van cultureel erfgoed en vertellen hoe ze een musicus koppelen aan het juiste instrument.