Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 29, 2024

Heerlijk Helder Haydn. De goedgehumeurde Haydn ontsnapte als koorknaap maar net aan een castratie, trouwde met de zus van zijn grote liefde en schopte het tot HR-manager en huiscomponist van een Oostenrijkse prins. Maar spannender nog dan zijn leven, is zijn heerlijke, heldere muziek, die de brug vormt van Bachs Barok naar Mozarts classicisme, en zelfs naar de romantiek.