Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 14, 2024

Botte praat met Tijmen Huisingh, assistent-concertmeester bij het Nederlands Kamerorkest. Over hoe de viool – zonder gebruiksaanwijzing! – in Tijmens leven kwam. En over zijn liefde voor muziek, van Mahler tot Joni Mitchell. Wat maakt het zo inspirerend om naast muzikaal leider Gordan Nikolić te spelen? Waarom heeft Tijmen een tattoo van het wapen van Florence? Je hoort het in deze nieuwe Klankcast.