Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 16, 2023

 Pianosonate nr. 5 van Beethoven inspireerde Alejandro Cantalapiedra op zijn 16e om altijd naar de diepere laag van muziek te zoeken. In Spanje richtte hij zijn eigen orkest op en inmiddels is hij assistent-dirigent bij het Nederlands Philharmonisch Orkest|Nederlands Kamerorkest. Alejandro vertelt over zijn veelzijdige job. Van de geluidsbalans in concertzalen, tot zijn nauwe samenwerking met NedPhO-dirigent Lorenzo Viotti.